Allégårdens® Kalkuner
Kalkunerne indkøbes som startede kalkuner hvilket vil sige at de er 5 uger gamle når vi modtager dem. De har også som 5 ugers krav til meget varme så de startes i  et velstrøet og opvarmet hus.

 

Men ellers er det her at de skal vende sig til at sprede halm og klimatiserer sig.
Når kalkuner er yngst  og før vi starter at slagte af dem er der 2 kalkuner pr m2. Og til  sidst
er der ca. 1 kalkun pr m2.
 
Kalkunerne har et højt næringsstofkrav, de skal have protein af en god og varieret slags.  Jo, ældre de bliver jo mere hel hvede kan de klare i foderet og ender omkring 30 %. Når de er 16-20 uger gamle.
 
Kalkunerne får dagligt fint snittet halm så strøelsen er tør og løs. Halm tildelingen øger kalkunernes nysgerrighed og de skraber flittigt i den.
Kalkunerne har  grøntkurve, ikke at de kan leve af grønt, det har for ringe foderværdig men det
er god underholdning og et par vitaminer kan der nok være i det.
 
På grund af den danske fødevarestyrelses krav om 0- salmonella har vi ikke længere kalkuner på friland.

 

 
 
Slagtning sker på vores eget fjerkræslagteri. Kalkunerne fanges tidligt om morgenen i mørke og køres de ca. 1000 m fra  deres stald til slagteriet i storkasser. 
 

Kalkuner er meget stres følsomme dyr så alt må ske roligt men hurtigst muligt. De skal vente absolut mindst mulig tid på slagtningen.

De slagtede kalkuner er på køl til dagen efter hvor de parteres og pakkes til det formål der er bedst for slagtealderen. 
 
Kalkunerne slagtes ved  3 aldre.
Første ved 13-14 ugers alderen til hel kalkun og har en slagtevægt fra 4-6 kg, typiske størrelse til julekalkunen.
Næste slagtealder er ca. 16-17 ugers alderen  og her har kalkunerne en slagtevægt på  8-10 kg.
Tredje slagtealder er 18 ugers alderen og her har kalkunerne en slagtevægt på ca 9-11 kg for høner
og 16-18 kg for haner.
 
God appetit!