Allégården

Landbrug og gårdbutik
 
NU idag den 12/4 2017 må dine høns igen komme ud under den åbne himmel.
Og vi kan når tiden er inde sætte vores kommende Sommerkyllinger i koldhus på græsmarken! 
 
 
Som nu sikkert er alle bekendt, så er der fundet døde fugle i Danmark med fugle influensa.
Det er en H5N8  type og dermed en der gør fuglene syge men ikke menesker.
Og det har gjort at alle udegående hønsefugle skal holdes inde.
 
5/2 2017 findes der stadig  døde fugle i Danmark og i landene omkring os.
Og i Sverige og Tyskland er der udbrud i besætninger.
I Frankrig er der også udbrud i besætninger og der slagtes ud i store områder i forsøg
på at demme op for ydeligere spredning.
Og sidste fund i Danmark er gjor på Langeland den 13/3 og også på Ærø har der været positive fund indenfor de sidste 14 dage.
 
DERFOR skal høns og andre fugle i fangenskab forsat være bag hegn og under
tag for at forhindre at fugleinfluenzaen flytter ind i besætningen.
MEN  læs her hvis du har et lille hønsehold:

Fakta

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at "Under fast tag« godt kan betyde, at man spænder en vandtæt presenning ud eller

lægger plexiglas eller lignende over sin hønsegård, så længe det dækker hele det areal,

hvor hønsene kan bevæge sig rundt.

 

Presenningen, plexiglasset eller andet materiale skal kunne forhindre fugleklatter i at komme ned til hønsene, så der må

ikke være huller i den.

 

Taget skal sættes op, så regnvandet bliver ledt væk fra hønsegården.

 

Indhegningen rundt om hønsegården anbefales at være med maskestørrelse på maksimalt lOxlO cm, som hindrer, at

større vilde fugle som ænder, måger og rovfugle kan komme ind til hønsene.

Kilde: Fødevarestyrelsen

 
På denne tid af året har vi kun vores Ross Rovan kyllinger. Og det er ikke en kylling
som er udendørs det er den danske vinter for kold til.
 
 

 

Så vi er ikke  påvirket af fugleinfluenza situationen i Danmark på anden måde end at

alle der kommer for at handle i Gårdbutikken foreløbig ikke må gå videre og kikke til kyllingerne i startstalden. 

 

 MEN fra i dag den 12/4 2017 må du igen kikke til kyllingerne !!!

 

 

Godt landmandsskab giver også et godt dyreliv!